طراحی و برگزاری دوره‌های توانمندسازی مدیریت برنامه و پروژه

طراحی و برگزاری دوره‌های توانمندسازی مدیریت برنامه و پروژه

مدل توانمندسازی مدیریت برنامه و پروژه شرکت اوسن مدلی منحصر به فرد، نوآورانه و مدرن است که از طریق آن فراگیران در محیطی شبیه‌سازی شده و داستان محور می‌توانند مدیریت برنامه‌ها و پروژه‌ها را تجربه، تمرین و بیاموزند. این مدل مهارت‌های مختلف فراگیر را به چالش می‌کشد و در محیطی تعاملی و انعطاف‌پذیر توانمندی‌هایی را به فراگیر منتقل می‌‌کند که نیاز او است.